EasyChalk (enkelt)

Tutorials

EasyChalks arbetsyta

QuickTip den 11 februari 2021

Här får du en snabb överblick över funktionerna på EasyChalk-skrivbordet.

EasyChalk: Arbeta med bilder

QuickTip den 11 februari 2021

Här får du lära dig vilka möjligheter du har att arbeta med bilder i EasyChalk.

EasyChalk:
Arbeta med text

QuickTip den 11 februari 2021

I det här klippet kan du se hur texter redigeras i EasyChalk och hur du kan ladda texter från andra applikationer till EasyChalk.

SMART bärbar dator
Importera filer

QuickTip den 11 februari 2021

I den här videon får du lära dig hur du importerar SMART Notebook-filer. Observera att inte alla objekt som skapats i SMART Notebook-programvaran kan importeras. I synnerhet fungerar inte filer som skapats med SMART Lesson Activity Toolkit, som innehåller Adobe Flash och stöder inte EasyChalk Adobe Flash.