Avtryck

Adress

Kindermann Ltd
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

Verkställande direktörer: Diana Gerner, Paulinus Hohmann, Timo Meißner

Telefon: +49 (0) 9303 9840 - 0
Fax: +49 (0) 9303 9840 - 101

E-post:info(at)kindermann.de

ÖRON Reg. Nr.: WEEE DE 60720009

Handelsregister: Tingsrätten Würzburg HRB 9618
Moms-ID nr: DE256458486

Från och med: 2012-04-12

Privatliv

Vi lagrar data om kunden som är nödvändig för våra affärsprocesser, en överföring till tredje part sker inte.

Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet i onlineerbjudandet

Kindermann GmbH tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls. Skadeståndskrav mot Kindermann GmbH , som avser materiell eller immateriell natur som orsakas av användning eller icke-användning av den information som tillhandahålls eller genom användning av felaktig och ofullständig information, är i allmänhet uteslutna, förutsatt att Kindermann GmbH har inget bevisligen avsiktligt eller grovt oaktsamt fel.

Alla erbjudanden kan komma att ändras och inte vara bindande. Den Kindermann GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande eller att upphöra med publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa Internetsidor ("länkar") som ligger utanför Kindermann GmbH skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft om Kindermann GmbH har kunskap om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll.

Kindermann GmbH förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för inrättandet av länken var inget olagligt innehåll igenkännligt på de sidor som skulle länkas. Om den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet av de länkade sidorna Kindermann GmbH har inget inflytande alls. Därför är Kindermann GmbH kommer härmed uttryckligen från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrades efter att länken hade angetts. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som anges i det egna Internet-erbjudandet samt för poster från tredje part i Kindermann GmbH skapade gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, särskilt för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan framlagda information, är endast leverantören av den sida till vilken hänvisningen gjordes ansvarig, inte den som bara hänvisar till respektive publicering via länkar.

3. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Kindermann GmbH strävar efter att observera upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, för att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av sig själv eller för att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken och varumärken som nämns i Internet-erbjudandet och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i respektive giltig varumärkeslagstiftning och de respektive registrerade ägarnas äganderätt. Bara omnämnandet leder inte till slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten för publicerad, av Kindermann GmbH självskapade objekt förblir endast hos författaren till sidorna. Dubbelarbete eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens uttryckliga samtycke.

4. Dataskydd

I den mån det är möjligt att ange personuppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) i Internet-erbjudandet är användarens utlämnande av dessa uppgifter uttryckligen frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan specifikation av sådana uppgifter eller under specifikation av anonymiserade data eller en pseudonym.

5. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av det interneterbjudande från vilket denna sida hänvisades. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre eller inte helt överensstämmer med tillämplig rättslig situation, påverkas inte de återstående delarna av dokumentet av innehållet och giltigheten.