Impresszum

Cím

Kindermann Kft
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

Ügyvezető igazgatók: Diana Gerner, Paulinus Hohmann, Timo Meißner

Telefon: +49 (0) 9303 9840 - 0
Fax: +49 (0) 9303 9840 - 101

E-mail:info(at)kindermann.de

EAR Reg. Szám: WEEE DE 60720009

Cégjegyzékszám: Würzburgi Járásbíróság HRB 9618
Adószám: DE256458486

2012.04.12-től

Adatvédelmi

Az üzleti folyamatainkhoz szükséges ügyféladatokat tároljuk, harmadik félnek történő adattovábbításra nem kerül sor.

Nyilatkozat

1. Az online ajánlat tartalma

Kindermann A GmbH nem vállal felelősséget a megadott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Felelősségi igények a Kindermann A GmbH, amely a megadott információk felhasználása vagy használatának, illetve a helytelen és hiányos információk felhasználásának anyagi vagy immateriális jellegére hivatkozik, általában kizárt, feltéve, hogy a Kindermann A GmbH-nak nincs bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan hibája.

Minden ajánlat változhat és nem kötelező érvényű. A Kindermann A GmbH kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak vagy a teljes ajánlat egyes részeit külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, vagy ideiglenesen vagy véglegesen törölje a közzétételt.

2. Referenciák és linkek

Olyan külső internetes oldalakra ("linkekre") történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén, amelyek kívül esnek a Kindermann GmbH, a felelősségi kötelezettség csak abban az esetben lépne hatályba, ha a Kindermann A GmbH-nak tudomása van a tartalomról, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne megakadályozni a felhasználást illegális tartalom esetén.

Kindermann A GmbH ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link beállításakor nem volt felismerhető jogellenes tartalom a linkre kvaltáns oldalakon. A hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakításáról, tartalmáról vagy szerzőségéről Kindermann A GmbH-nak semmilyen befolyása nincs. Ezért a Kindermann A GmbH ezennel kifejezetten a link beállítása után módosított összes hivatkozott oldal minden tartalmából. Ez a nyilatkozat a saját internetes ajánlatban található összes hivatkozásra és hivatkozásra, valamint a Kindermann A GmbH vendégkönyveket, vitafórumokat és levelezési listákat állított fel. A jogellenes, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen bemutatott információk felhasználásából vagy használatából eredő károkért csak annak az oldalnak a szolgáltatója felelős, amelyre hivatkozást tettek, nem pedig az, aki csak a linkeken keresztül hivatkozik az adott közzétételre.

3. Szerzői jog és védjegyjog

Kindermann A GmbH arra törekszik, hogy betartsa az összes kiadványban használt grafika, hangdokumentum, videosorozat és szöveg szerzői jogait, grafikákat, hangdokumentumokat, videosorozatokat és szövegeket használjon, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videosorozatokat és szövegeket használjon. Az internetes kínálatban említett és esetleg harmadik felek által védett márkákra és védjegyekre nem vonatkoznak korlátozások az érvényes védjegyjog rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogai. A puszta említés nem vezet arra a következtetésre, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai!

A közzétett szerzői jog, a Kindermann A GmbH saját maga által létrehozott objektumok kizárólag az oldalak szerzőjétől maradnak. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videosorozatok és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő sokszorosítása vagy használata a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül meg lehet adnia személyes vagy üzleti adatait (e-mail címek, nevek, címek), ezen adatok felhasználó által történő nyilvánosságra hozatala kifejezetten önkéntes. Az összes kínált szolgáltatás használata és kifizetése – műszakilag lehetséges és ésszerű mértékben – az ilyen adatok meghatározása nélkül, anonimizált adatok vagy álnév meghatározása nélkül is megengedett.

5. A jogi nyilatkozat jogi érvényessége

Ezt a felelősséget kizáró nyilatkozatot annak az internetes ajánlatnak a részének kell tekinteni, amelyből ezt az oldalt említették. Ha e szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, többé nem vagy nem felelnek meg teljes mértékben az alkalmazandó jogi helyzetnek, a dokumentum többi része nem érinti azok tartalmát és érvényességét.